Insert Logo Heregreenborder

 

När vi tillverkar våra produkter använder vi endast moderna, miljövänligare material. Exempelvis
plaster från växtriket. Av cellulosa eller stärkelse från träd, majs eller sockerrör kan man idag producera plast som reducerar koldioxid-belastningen. Våra plaster är alltid av förnyelsebar
råvara. Vissa kan komposteras eller användas i biogasprocesser och dessutom minskar det användningen av oljan. Det är vad vi kallar ett modernt material.

Från plast till jord
Vi strävar efter att alla våra produkter ska vara förnyelsebara. Som en bonus är många biomaterial
bionedbrytbara. Det möjliggör en annan avfallsväg än de växande sopbergen: kompostering!
Att en produkt är bionedbrytbar betyder att materialet övergår till biomassa (jord) när det
utsätts för naturens bakterier, värme och fukt.

Återvunnet och nära
Alla materialet vi använder går att återvinna som hårdplast i den vanliga plaståtervinningen och
producenterna återanvänder sitt eget spill. Genom att effektivisera tillverkningsprocesserna kan
vi lägga många av våra produktioner i Sverige utan att slutprodukten blir mycket dyrare.
Vi arbetar hela tiden mot att våra produkter i slutändan ska vara ett bättre alternativ för miljön
och dig.

GreenCover Duschskydd var nominerad till årets plastovation. Läs mer på Plastovationer.se