Insert Logo Heregreenborder

 

Greencover Kåsa

wmy picture

Vi är stolta att vara först med Kåsor baserade på förnybar råvara. Vi har 2 storlekar, båda kan fås i förnybar råvara, baserad på Bioetanol. Materialet är som traditionell högdensitetspolyeten, och klarar utan problem varmt kaffe, mm. Produkten tillverkas i fabrik i Sverige. Produkten är livsmedelsgodkänd och klarar maskindisk . Grön Polyeten tillverkas av BRASKEM i Brasilien. De har idag redan en stor produktion av Bioetanol och är mer eller mindre oberoende av olja för drivmedel.Genom att få eten från etanol, och sedan rena detta, kan Polyeten på traditionellt vis tillverkas.Notera att materialet ej är Bionedbrytbart.

Vill du lära dig mer? Se på : http://www.braskem.com.br/plasticoverde/eng/braskem.html